);

VAN ROOY’S HAIRLOUNGE
मा तपाई लाई स्वागत छ।

ठेगाना: काठमाडौं, जिल्ला-ललितपुर
क्षेत्र: सानेपा, सडक: बखुन्डोल

मूल्य रु ६५,६०० (२ सिस्टम)
Price: Rs.65,600

टेलिफोन नम्बर: ९८०१०६८८३७
Phone No. 9801068837

कार्यालय खुल्ने समय: मंगलबार देखि शनिबार सम्म विहान ९:00 देखि ५:३0 सम्म